Terms of use

All material found on this webpage (including texts and illustrations) shall be considered is the intellectual property of Strategy @ Risk Limited, under Norwegian law (Lov om opphavsrett til åndsverk) and international copyright-law. This means that it is not allowed to copy any of the texts or illustrations witin the Stragegy @ Risk Ltd. domain without explicit consent.

Åndsverksloven:

§ 2. Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.

§ 3. Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for almenheten.

Print Friendly, PDF & Email
Top